Neriskujte, že vás neviditelný růžový jednorožec uvrhne do hromady velkého hnoje!

Byla u toho a exkluzivně pro Skarty sepsala své svědectví. Přečtete si dnešní reportáž o šokujícím setkání Maijy Ahrentløv s Její Růžovostí, představitelkou náboženství IPU (Invisible Pink Unicorn). Tento neviditelný růžový jednorožec ženského pohlaví je zodpovědný za veškerou nejistotu ve vesmíru. Má na svědomí kvantovou teorii, a také umí namíchat zatraceně dobré mojito. Možná vám také mizí ponožky v pračce. Pokud se někdo ptá, proč vám na noze chybí ponožka, jednoduše odpovězte: „Moje paní ji potřebovala“. Kromě toho nabízí toto náboženství odpověď na otázku: Jaký je smysl života, vesmíru a všeho?

Znak IPU
Znak Neviditelné Růžové Jednorožkyně se skládá ze zjednodušeného obrysu hlavy, rohu a hřívy jednorožce obklopené kruhem. Logo je chráněno autorskými právy, ale může být reprodukováno za předpokladu, že slouží k obecné reprezentaci ateismu, aniž by osobně uráželo ty, kdo jsou nábožensky založeni.

Na počátku 90. let byla poprvé odhalena existence božské samičky Neviditelného Růžového Jednorožce neboli NRJ (originální zkratka zní IPU = Invisible Pink Unicorn). Jedná se o fiktivní bohyni „vynalezenou“ hrstkou lidí pro ilustraci problému, kterému čelí ateisté, když je věřící vyzvou k vyvrácení božské existence. NRJ si od té doby získala určitý stupeň slávy, a nyní se řada jejích vyznavačů náramně rozrostla. Ti, kdo v božskou samičku NRJ věří, šíří toto náboženství především s legrací, a doposud sepisují mnoho satirických osobitých výpovědí.

Zjevení prorokyně Té-jejíž-totožnost-neznáme

Následující svědectví bylo nalezeno v roce 1995 na AOL fórech zaměřujících se na náboženství a etiku a dodnes slouží jako základní cesta k nalezení jednoroží víry: Svatyně Neviditelné Růžové Jednorožkyně je místnost, kde perete prádlo. Často najdete v ponožkách při vyndavání prádla z pračky díru – probodnutí rohem Její Růžovosti během návštěvy vaší koupelny! Někdy jste požehnáni růžově zbarveným oblečením. Říká se, že Neviditelná Růžová Jednorožkyně čas od času při praní skotačí s jedním ze svých vyvolených hřebců uprostřed otáčecího se bubnu, čímž může způsobit jeho zaseknutí.

Maija Ahrentløv, jedna za zakladatelek NRJ nyní promluvila o skryté Velké zlaté knize ateismu:

Položení základního kamene Její Růžovosti aneb zjevení Maijy z Knihy proroka Dubna

Kapitola 1
 • V pravdě vám říkám, že jsem jako žena byla požehnána. Dostalo se mi příležitosti odhalit kořeny nauky Neviditelné růžové jednorožkyně (Mír za ní). Toulala jsem se ztracená po pláži na Seychelách, když mě oslovil malý, chlupatý poník, jenž se pokusil sníst jablko z mých rukou.
 • „Jdi pryč,“ zvolala jsem. „Ty nečisté zvíře, copak bys ukradl moje jablko?“ Poník na mě pohlédl a řekl: „Dítě, copak ty mě nepoznáváš?“ Odpověděla jsem: „V pravdě vám říkám, že není mým zvykem stýkat se s místní divokou zvěří.“
 • A poník zareagoval: „Ty neznalá pohanko, blíží se čas, kdy budeš v přítomnosti té, kterou jsi hledala, ale nikdy nenašla.“ A hle! Chlupatý poník zmizel a já opravdu cítila, že jsem v její přítomnosti. Byla skutečně růžová a tvarovaná jako jednorožec. Bohužel mi vyšší moc bránila na Její Růžovost pohledět.

„Právě z tohoto důvodu se Velká Růžová Jednorožkyně nazývá Neviditelnou. Její přítomnost je natolik oslepující, že by naše primitivní oči tento pohled nevydržely,“ komentuje výpověď Přemysl Náprstek, expert na Její Růžovost.

 • Když jsem ucítila přítomnost Její Růžovosti, měla jsem strach, zahrabala půlku své hlavy do písku a prosila: „Ó, cválající bohyně, odpusť mi, že jsem tě neznala a neposílej mě do vyhnanství, kde bych musela jídávat s tvou starodávnou nepřítelkyní Purpurovou Ústřicí!“
 • A Její Růžovost prohlásila: „Neboj se, má služebnice, vím, že jsi byla uvedena v omyl falešnými proroky. Nastala chvíle, kdy poznáš, že je vhodné, aby mě oslavovali proroci, kteří neexistují, hlásali verše, které neexistují a šířili knihy, které neexistují. Má vlastní existence je pochybná a rozporuplná… Což mi plně vyhovuje.“

„Legenda praví, že Purpurová Ústřice kdysi bývala posluhovačkou Neviditelné růžové jednorožkyně, avšak byla zatracena do moře ze Zelených pastvin poté, co se pokusila přesvědčit ateisty, že NRJ upřednostňuje feferonky a houbovou pizzu. O Purpurové Ústřici se povídá, že přivádí nevěřící na cestu zla, a je tedy zpodobňována se Satanem,“ vysvětluje Náprstek.

 • Z posledního dovětku jsem byla dosti zmatená a položila Její Růžovosti otázku: „Jak tedy, ó Ty, jejíž kopyta nebudou nikdy okována, mám vědět, jak se chovat, když tvým svatým knihám nelze věřit?“
 • A takto odpověděla Ta, která je růžová: „Nechť jsou slyšena má slova k tvým uším, protože ti teď vyjevím pravdu. Na to je však potřeba, abys vytáhla svou tvář z písku.“
Vzhled IPU
Pravděpodobvný vzhled IPU
Kapitola 2
 • A Neviditelná Růžová Jednorožkyně ke mně promluvila: „Piš si“. Prohledala jsem své kapsy a nalezla hromádku kartiček o velikosti 7,62 x 12,70 cm a také kuličkové pero. Pak se Její jednoroží já dotklo pera svým nádherným rohem, a hle! Ono zrůžovělo! A byla jsem ohromena a poctěna.
 • Položila jsem dotaz z principu jednorožnosti: „Jak je možné, že Vaše slovo nebude psáno neviditelným inkoustem?“
 • Tehdy se Její Růžovost rozohnila: „Nebuď rozumbradka, mé dítě, pokud nechceš chodit s otiskem kopyta na čele! Věz, že na internetu pak bude růžovost písma skutečně transformována do průhledného hexadecimálního kódu.“
 • A Její růžovost pokračovala: „Zapiš následující: Vězte, že pro nevěřící není vyhrazena pouze jedna Velká hromada hnoje, kam budou zahubeni. Je jich mnoho. Kdo jiný, než já, se může chlubit hromadou hnoje č. 655, kde jsou nevěřící trestáni tím, že musí poslouchat nekonečné popichování od internetových trollů? Kdo jiný se může chlubit hromadou hnoje č. 333, kde jsou fundamentalisté neustále řezáni vejpůl scénickými kouzelníky? A nezapomeň připsat, že hromada hnoje č. 666 neexistuje.“
 • A svaté spisy na posvátných kartičkách v požehnaném růžovém inkoustu byly vloženy do plastové krabičky, kterou jsem zanechala pohřbenou v plážovém písku na Seychelách.

„Na těchto kartičkách je často zmiňované mystické číslo 42. Stoupenci NRJ se obecně shodují, že číslo 42 má význam. Jaký, o tom se vedou vášnivé debaty. Jde o odpověď na otázku: Jaký je smysl života, vesmíru a všeho? Důležité je, že pokud sečtete číslice roku, ve kterém byla NRJ odhalena, (1 + 9 + 9 + 4), získáte 23. Pokud přidáte 4 (pro Její kopyta), přičtete 2 (pro Její uši), opět přičtete 2 (pro Její oči), přidáte 1 (pro Její roh), opět přičtete 1 (pro Její ocas), a nakonec přidáte 9, výsledek se rovná číslu 42,“ odhaluje další obsah knihy proroka Dubna Náprstek.

Ája

Jsem dospělá ženská, žiju profesionálním bizárem a vůbec se za to nestydím. Slunce v buši a pijte kakao! :-*

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.